Rockmusik som förändrat världen

Musik har kanske inte i sig ändrat världen men varit bidragande. Rocken var en del av 1960-70-talet när världen stod inför en revolution av rättigheter. Kvinnans frigörelse, slutet på rassegregationen i USA och samtidigt ett nytt sätt att se på hierarkier i samhället. Rockmusikens texter har förmedlat budskap om fred, kärlek och revolution. Lyssnar man på klassiker som Bob Dylan, The Beatles och Rolling Stones är det mer än bara musik, många låtar har starka budskap om kulturell förändring.

Bob Dylan – The Times They Are a-Changin’

Bob Dylan är förvisso mycket mer än bara en rockmusiker. Dylan har till och med vunnit Nobelpriset i litteratur även om det var kantat av kontroverser. Men han var en av de rockmusiker som tidigt började propagera för en förändring. Albumet The Times They Are a-Changin’ är Dylans tredje skiva. Skivan var en reaktion på rasismen, fattigdomen, krigen och sociala orättvisor som inte bara präglade USA utan hela världen. Dylans rockmusik har varit en inspiration för många människorättskämpar. Dylan själv har alltid haft ett hjärta som brunnit för att göra världen till en bättre plats och bekämpa orättvisor.

Pink Floyd – Another Brick in The Wall

The Wall av Pink Floyd är mer än en skiva, det är en rockopera och ett konceptalbum. Hela The Wall handlar om social isolering, dess orsaker och de konsekvenser det medför. Skivan handlar om karaktären Pink som efter en rad tragiska händelser självisolerar sig. Låten Another Brick in The Wall ifrågasätter utbildningssystemet, då får man ta hänsyn till att tidigare hade lärare mycket mer makt och det förekom till och med aga. Men fortfarande används låten för att gestalta skolans roll där alla ska stöpas i rätt mall. Dessutom så lyfts frågan om världen cykliska natur, den som blir kontrollerad som barn blir den som kontrollerar som vuxen.

Nationalteatern – Sveriges revolutionära rock

Nationalteatern är bland de mest kända rockbanden, eller teatrarna, i Sverige under den kategori rock som proggen tillhör. Låtarna har starka politiska budskap och riktar stor kritik till hur samhället är uppbyggt och de sociala orättvisorna systemet för med sig. Två av de mesta kända skivorna är Livet är en fest från år 1974 och Barn av vår tid från år 1978. Barn av vår tid tar speciellt upp drogproblematik och utanförskap, framför allt i utsatta områden. Något som var aktuellt då som nu. Nationalteatern var också ledande i Tältprojektet, även kallat Vi äro tusenden, där man turnerade runt under år 1977 och gestaltade Sveriges arbetarhistoria samt propagerade för fredsrörelsen.

Sammanfattning

Rockmusiken och rockmusiker har haft stort inflytande över samhället. Filmer, serier, böcker och spel har hämtat inspiration från rocken. Rocken har också delats upp i oändligt många subgenrer som var och en har sin roll i historien. Alla rockmusiker har inte varit politiska eller haft som mål att förändra världen. Många musiker och band har bara haft som mål att leverera den absolut bästa rockmusiken till lyssnare och bidra till många härliga stunder.

Det finns många band och artister som borde nämnas, namn som Jimi Hendrix, Rolling Stone och Led Zeppelin är bara några som till och med borde få sina helt egna sidor. Rocken kommer aldrig gå ur tiden och musiker idag hämtar fortfarande inspiration från klassikerna inom rocken. Det gör covers och remixer. För trots allt så är rockmusiken en av den moderna tidens viktigaste musikaliska rörelse.